28 September BBQ

Watersport Vrienden. Met Theo en Carin v/d Helm is de inschrijving voor de BBQ op zaterdag 28 september van start gegaan. Er hangt lijst in clubhuis, dus daar kan ingeschreven worden, en telefonisch bij Carin, 0617565472 en 0174-628248. We laten inschrijven doorlopen t/m 23 september, dan is ook het clubblad uit, want niet iedereen heeft Facebook.