Maasvlakte 2: Een eerste succes… Eindelijk!

Het verhaal van de Maasvlakte is tot voor kort een langdradige, saaie, teleurstellende “draak” geweest. Jaren lang zat alles muurvast, gebeurde er voor ons niets, tenzij inleveren. De niet aflatende inzet van het bestuur en de mensen van onze federatie, Sportvisserij Zuidwest Nederland, beginnen nu vruchten af te werpen. Qua interessante visstekken gaan we er als bootvissers aanzienlijk op vooruit.
Zoals u allen weet is er sinds het opspuiten van de nieuwe Maasvlakte een verbod ontstaan om in het werkgebied van de zandzuigers te mogen varen. Binnen het gebied vissen was dus al helemaal uit den boze. Onze zo geliefde blokkendam kon alleen nog maar vanuit de verte worden bekeken. Onze top-zeebaars- en top-tongstek verdween onder het zand. Deze verre-gaande beperkingen hebben bij velen, waaronder ook zeker ondergetekende van dit stuk, veel irritatie opgeleverd.

Het verboden gebied werd aangegeven door 4 gele verbodsboeien. Overtreding is bij enkelen bestraft met een boete van 500 euro. Oei, wat gaat de tamtam snel als dit een collega visser overkomt. Binnen de kortste keren was het gebied tussen de gele boeien en de wal uitgestorven.

In de bouwtekening en de daarbij behorende vergunning van het Project Maasvlakte 2 is een voor de sportvissers bestemde trailerhelling geprojecteerd aan de zuidwestzijde van de nieuwe Maasvlakte. Deze nieuwe helling zou “onze” oude helling nabij de blokken vervangen. Over deze helling wordt op dit moment nog steeds met het Havenbedrijf gesproken, het moment van knopen doorhakken komt met rasse schreden dichter bij.

Vele malen is er overleg geweest op diverse locaties. Tijdens de laatste 3 vergaderingen met het Havenbedrijf hebben de afgevaardigden van uw bestuur ook het onderwerp: “voor sportvissers verboden visgebied“ aan de orde gesteld. Onze vragen en opmerkingen hebben geleid tot overleg op het hoogste niveau bij het Havenbedrijf. Inmiddels heeft ook de wetgever er een ei over gelegd. Onze aanhoudende motivering waarom we toch zeker onze oude visstekken terug wilden, hebben geleid tot wetgeving waar er NIET gevist mag worden en is reeds in de Staatscourant verschenen. Als u de integrale tekst wenst te lezen dan kan dat: klik hier.